060518_3600 Nakuru

060518_3600 Nakuru

© Ennio Massignan